Aankondigingen Filmhuis Odijk

Aankondigingen Filmhuis Odijk

Helaas is het niet meer mogelijk om de film aan te kondigen via deze website, affiches bij diverse middenstanders en in de lokale bladen zoals we dat tot in 2020 hebben gedaan. De film wordt nog wel aangekondigd via de email nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft ingeschreven op info@filmhuisodijk.nl. Hieronder volgt een korte uitleg over de achtergrond.

Het Filmhuis Odijk huurt de te vertonen films altijd bij de Filmservice met een vergunning om reclame te mogen maken (website, affiches, kranten). Als gevolg van een aanzienlijke prijsverhoging voor deze vergunning is het Filmhuis Odijk genoodzaakt om over te stappen op een goedkopere vergunning. Helaas staat deze goedkope vergunning reclame maken via website, affiches en kranten niet toe.

Dus: wilt u op de hoogte gehouden worden abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief via info@filmhuisodijk.nl. Circa twee weken voordat de film wordt vertoond ontvangt u dan een email met informatie over de binnenkort te vertonen film.


Data seizoen 2022-2023

Data seizoen 2022-2023

De resterende datum voor de laatste film van het seizoen 2022-2023 is:

vrijdag 2 juni

(en niet 9 juni zoals abusievelijk eerder werd vermeld).


Data seizoen 2023-2024

Data seizoen 2023-2024

De data voor het seizoen 2023-2024 zijn:

vrijdag 1 september
vrijdag 6 oktober
vrijdag 3 november
vrijdag 1 december
vrijdag 5 januari 2024
vrijdag 2 februari
vrijdag 1 maart
vrijdag 5 april
vrijdag 3 mei
vrijdag 7 juni